•  

Местоположение: София – ‘Резиденшъл Парк’
Размер: 42 м
Изпълнение:  2013
Екип: NAB Architects, PlantDesign