•  

Възложител: ЕКОНТ Експрес
Екип: NAB Architects