Клиент: GLOBUL
Местоположение: България
Терен: n/a
Квадратура: 80 – 120 м2
Строителство: 2006-2008
Екип: М. Георгиева, Т. Петрова, М. Малинова, М. Стайков

Точно преди 5 години NAB Architects започна работа по нова концепция за интериори на веригата магазини на GLOBUL. Новата корпоративна идентичност на компанията – лого, цветове, послание – предполагаха и различен подход при разработването на концепцията. За нас беше много интересно да се включим в този процес още на етап разработване на заданието. Търговският отдел на GLOBUL подходи изключително професионално, като още от самото начало сформира работен екип от външни анализатори, търговски специалисти, консултанти, рекламисти, графични дизайнери и архитекти. Този начин на работа се оказа изключително ефективен и полезен за всички участници в процеса.

По-долу публикуваме визуализации от първоначалните фази на разработването на концепцията. Като пилотна локация ползвахме магазина на GLOBUL на ‘Плиска’ в София.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.