Клиент: Неделишки Манастир, общ. Драгоман
Местоположение: с. Неделище
Терен: 6000
Квадратура: 440 м2
Строителство:  2012 – РП / По Мярка 322
Екип: NAB Architects, Л. Банкова, арх. Б. Хараланова, доц. Прашкова, арх. Хр. Стоянова

Манастирът “Св. Атанасий” е разположен северно от с. Дреатин, на 10 км. западно от гр. Драгоман и на 45 км. северозападно от София. Намира се в Завалска планина, в полите на високи възвишения, в малка падина, наречена от местното население “Змиенъц”. Теренът, на който е построен манастира, се спуска полегато на изток и отделните сгради са съобразени с това. В източната си част комплекса е ограден от малка рекичка. В околностите на манастира има широколистни гори.

Манастирът е основан през ХVI век, няколко пъти е разрушаван и отново е възобновен през ХIХ век. Представлявал е комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. През ХIХ век манастирът е бил най-големият в Драгоманския край. Северозападно от черквата има гробище. Понастоящем са запазени черквата и една от жилищните сгради. Останалите жилищни и стопански сгради, както и килийното училище, са разрушени.

Жилищната сграда е двуетажна, състои се от еднопространствен призем и етаж. Покрита е с четирискатен покрив с едноулучни керемиди. Етажът съдържа чардак и три помещения, разделени от напречен коридор. Съществуващата голяма стая с две дъбови колони с възглавници, обработени с резба, дава повод да се смята, че сградата в определен период от време се е ползвала за магерница и трапезария за гостите на манастирските празници. В западната част на сградата има еркер, който се носи от две тухлени колони.Площадката при влизането в чардака е покрита.

Сградата е изпълнена с традиционни материали и конструкция. Приземът е с каменна зидария на калов разтвор. Стените на етажа са с дървен паянтов скелет с пълнеж от плетеница и кал. Хоризонталните конструкции са били от дъбов гредоред с пълнеж – черен под от плетеница и кал. Вертикалните дъбови колони и възглавниците са имали скосени ръбове и са резбовани. Покритието е с едноулучни керемиди.
Жилищната сграда е в много лошо техническо състояние. Подовата конструкция между етажите е рухнала, стоят части от външните и вътрешните стени, по които е направено заснемането. Покривът, е почти изцяло разрушен. Като цяло сградата е невъзможна за обитаване.

Най-значителен обект в манастирския комплекс е храма, посветен на св. Атанасий. Черквата „Св. Атанасий” в Неделишкия манастир е построена през 1846 г. на мястото на стар средновековен храм, разрушен по време на османския период. По план е триконхална базилика с полуцилиндричен свод. От северната страна на апсидата, в дебелината на зида, е обособена проскомидийна ниша. На северната и на южната стени на олтарното пространство, също в дебелината на зида, са оформени две ниши. На запад, по-високо от нивото на същинския наос, е оформен пронаос, изпълняващ ролята на т. нар. „женско отделение” в периода на Възраждането. Храмът има вход от юг, от който се влиза директно в същинския наос. На запад е обособена открита нартика (преддверие), където е основния западен вход на храма.

Около двата входа на храма са монтирани камъни с пластична декорация, характерни за периода, представляващи изключителен интерес.

Градежът е каменен, използвани са лицево обработени блокове от пясъчник и мушелкалк, зидани на кал, като част от строителния материал е ползван вероятно вторично. С хоросанов разтвор са фугирани фасадите и стените отвътре, преди да бъде изпълнена мазилка. Покривът е с дървена покривна конструкция, покрита с едноулучни керемиди.

Главният корниз е изграден от добре припасвани каменни блокове – мушелкалк и пясъчник. Той е сравнително запазен, но на места има тъмни петна – засегнат е от ерозията. Сградата на храма не е в добро състояние, нуждае се от ремонт на покривната конструкция и подмяна на покритието с керемиди. Конхите са в лошо състояние – покривите им са повредени и течове са причинили обрушване на мазилките и част от стените вътре.

Художествените ценности в интериора на храма – стенописите, иконите  и иконостаса ще се реставрират след подробно заснемане на декорацията. Предвижда се отстраняване на старите мазилки, изпълнение на нови такива и реставрация на запазените живописни фрагменти.

Съществуващите днес стенописи, иконостас, икони и запазеният градеж с каменна пластика правят храма „Св. Атанасий Велики” в Неделишкия манастир ценен паметник от средата и втората половина на XIX век, съхранил традициите в областта на църковните изкуства от времето на Българското възраждане.

Проектът предвижда възстановяване на първоначалния вид на сградата, както във фасадно, така и в планово отношение. От покрития чардак има директен достъп към голямо помещение – трапезария. Преддверие води към останалите помещения – две килии, кухненски бокс, както и санитарен възел.Ще се изгради нова дървена подова конструкция. Носещите дървени колони ще се подменят с нови, които ще бъдат резбовани като автентичните.  Дограмата – врати и прозорци, се подменят с нови, изработени аналогично на съществуващите.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.