Клиент: Инфопартнерс ООД
Местоположение: София, Административна сграда “Бизнес Център Сребърна” и Бизнес комплекс “Hill Tower”
Терен: n/a
Квадратура: 1600м2  и 811м2
Строителство: 2010 – 2011
Екип: М. Стайков, М. Георгиева, T. Петрова

Инфопартнерс е една от най-динамичните български компании в структурата на Coca-Cola. Разрастването на дейността и необходимостта от релокацията на отделни звена в организацията наложи наемането и преустройството на нови офисни площи.

Задачата на NAB Architects бе да развием обединяваща интериорно-графична концепция, която да изпълнява две основни задачи:
-    да подкрепя функционалната и оперативна организация на офисите;
-    да съчетае фирмената идентичност с динамична работна атмосфера.

В концепцията използвахме три основни елемента:
ЦВЯТ: червено, жълто, зелено, бордо – лесна навигация и обозначение за всеки от етажите.

ТЕКСТ – имена на реки в България и номерация на помещенията: голямо-форматен текст, използван като графичен идентификатор на залите за срещи, в съответния, за всеки от етажите, цвят.

ВЪЛН?: опитахме се да постигнем дълбочина и ефирност на вътрешните пространства чрез двустранно-разминато фолиране на всички стъклени прегради. По този начин се получи “неконтрулиран” колажен ефект – наслояване на мат и гланц, смесване на цветни нюанси и степени на прозрачност…

Наслагването на отражения, пробиви и силуети е постигнато чрез разминаващи се криви с променлива амплитуда и прчупване на графиката в различни равнини.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.