Клиент: Крафт Фуудс България АД
Местоположение: София
Терен: n/a
Квадратура: 1700 м2
Проект:  Офисен интериор
Екип: М. Стайков,  A. Каменова, Ю. Янева, М. Георгиева

Крафт Фуудс България поканиха NAB Architects да разработи концепция за Нов Интериорен Брандинг, в съответствие с новата корпоративна идентичност и  фирмени стандарти на компанията. Офисите на Крафт Фуудс България са в Бизнес Парк София с обща площ от 1700м2. Заданието включваше тотлна визуална промяна на няколко основни зони – вход, рецепция, зали за срещи, зони за почивка , общи пространства.

 

Ограничителния бюджет и кратките срокове за прилагане на новите корпоративни стандарти предполагаха ‘декоративен’ подход, с максимално използване на съществуващото обзавеждане и функционална организация. Налагането и активното комуникиране на Новите Корпоративни Идентификатори (лого, логотип, цветове, шрифтове,….) предполагаше ‘агресивен’ , но фокусиран в точно подбрани зони/елементи подход.

 

Чрез деструктуриране на съставните графични елементи на новото лого на Крафт Фуудс, създадохме ‘палитра’ от форми и цветове, с които да постигнем бързо и ефективно поставените в заданието цели за обновена и комфортна работна среда с нова корпоративна идентичност

 

 

 

В изключително краткия срок от две седмици подготвихме и презентирахме концепцията с детайли, спесификации и план за изпънение с реалистичен бюджет.]]>

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.